Zetterström

Att skapa en egen hemsida

HTML-programmering för nybörjare

Välkommen till den första svenska HTML-guiden som har funnits på webben sedan 1996. Utan krav på förkunskaper kan du lära dig att skapa en egen hemsida i HTML.

Den tidigare sidan har delats upp i flera delar för att bli mer snabbladdad och lättnavigerad.

Innehåll

Förord/Inledning

En kort beskrivning av HTML-standarden och en presentation av w3c.

Grundläggande märken

Genomgång av de märken man absolut behöver kunna för att skapa en egen hemsida samt en förklaring av dokumentets två delar - huvudet och kroppen.

Rubriker, länkar, fysiska- och logiska stilar samt fontstorlek

Hur man skapar en rubrik, ändrar stil och storlek på fonten samt hur man skapar länkar till andra sidor. Dessutom förklaras skillnaden mellan relativa och absoluta länkar.

Stycken, radbrytningar och tidigare formaterad text

Hur man delar in texten i stycken, tvingar fram radbrytningar eller tvingar webläsaren att formatera texten precis så som man vill ha den.

Bilder, avgränsare och länkar inom dokumentet

Hur man infogar bilder och avgränsare i sin hemsida samt hur man skapar länkar till andra delar av samma websida.

Listor och tabeller

Hur man skapar en onumrerad, numrerad eller defintionslista. Även hur man skapar en tabell och hur man kan använda tabeller för att placera bilder där man vill ha dem.

Kartor - bilder som man kan klicka på

Hur man definierar en karta, det vill säga en bildlänk som leder till olika ställen beroende på var i bilden man klickar.

Formulär

Hur man skapar olika sorters formulär som användaren kan fylla i.

Ramar (frames)

Hur man använder sig av ramar i sin hemsida.

Några saker att tänka på

Hur man undviker vanliga fel och missförstånd.