Zetterström

Bilder, avgränsare och länkar inom dokumentet

Bilder

Websidor hade nog aldrig blivit något så stort som det är idag om det inte varit för att det gick att infoga bilder i dem. Därför är det kanske tur att märket <IMG> finns, eftersom det är med det som man infogar bilder. Man bör tänka på att samma sak gäller för bilder som med länkar, de flesta system gör skillnad på stora och små bokstäver och därför bör man vara noga med det när man skriver in filnamnen på bilderna.

När det gäller märket <IMG> så finns det en hel del saker som man kan ange, det absolut viktigaste är SRC=, med vilken man anger adressen till själva bilden.

Man måste inte ange HEIGHT= och WIDTH= (i bildpunkter) för bilden men det kan vara bra eftersom webläsaren kan reservera plats för bilden innan den hunnit ladda hem den. Med BORDER= kan man ställa in hur stor kanten runt bilden ska vara (i bildpunkter). Det går också att ange hur stort mellanrum man vill ha mellan bilden och andra bilder eller texten genom HSPACE= (utrymmet i bildpunkter på vänster och högersida) och VSPACE= (utrymmet i bildpunkter ovanför och under).

Med ALT= kan man ange ett alternativ, text som kan visas istället för bilden om man exempelvis valt att inte ladda in bilder eller använder en webläsare som inte klarar bilder. Det är meningen att texten ska beskriva bilden. Många webläsare visar också texten när du för musen över bilden.

Slutligen kan man använda ALIGN= för att placera bilden TOP (uppe), BOTTOM (nere), LEFT (vänster) eller RIGHT(höger). Här kommer ett exempel på ovanstående:

<IMG SRC="bild.gif" ALT="En vacker bild" ALIGN="LEFT" HSPACE="10" VSPACE="10" 
HEIGHT="200" WIDTH="320" BORDER="2">

Avgränsare

Ibland kan det vara passande att lägga in en avgränsare i ett dokument. Avgränsaren fyller oftast i samma funktion som man väljer att börja på ett nytt stycke men får en något starkare funktion. Exempelvis kan man tänka sig avgränsare mellan de olika kapitlen i en mindre bok som kodats till en websida. Texten på de olika sidorna av en avgränsare har oftast inte speciellt mycket med varandra att göra.

Man använder märket <HR> för att infoga en horisontell avgränsare i sin HTML-kod. Det finns vissa saker man kan ställa in:

ALIGN används för placeringen som kan vara antingen LEFT, CENTER eller RIGHT

NOSHADE om man vill att avgränsaren endast ska vara i en enda färg. Det är vanligtvis snyggare att låta webläsaren rita avgränsaren i fler färger, det vill säga att inte ange NOSHADE.

SIZE används för att ställa in höjden på avgränsaren i bildpunkter. Vanligtvis använder man 3-5 bildpunkter som ger en lagom storlek.

Med WIDTH kan man ange längden på avgränsaren i bildpunkter eller i procent. Det är oftast smartare att ange den i procent eftersom man inte vet hur bred besökarens skärm är.

En vanlig avgränsare kan se ut så här i HTML-kod:

<HR ALIGN="CENTER" SIZE="3" WIDTH="95%">

Och ser ut så här:


Länkar inom samma dokument

Det kan ofta vara passande med länkar även inom hemsidan om den är lite längre. Om hela hemsidan syns på skärmen samtidigt är det ju ganska meningslöst att ha en länk från ett ställe på sidan till ett annat. Det som krävs är att länkarna utformas lite annorlunda och att man namnger de ställen på sidan som man vill länka till. Då använder man sig av märket <A NAME=""> och skriver namnet inom citationstecknen, därefter kommer den del av texten som man vill länka till och så avslutar man med </A>. Själva länken skriver man som <A HREF="#">, efter fyrkanten skriver man namnet på det ställe man vill länka till. Här kommer ett exempel:

Långt upp på sidan finns denna länk:

<A HREF="#slutet">Länk till slutet</A>

Längre ner finns slutet:

<A NAME="slutet">
<H1 ALIGN="CENTER">Sidans slut</H1>
</A>

Om man vill skapa en länk från en annan sida till det ställe som namngets skapar man en länk till sidans namn följt av '#' och namnet. Om ovanstående exempelsida ligger i filen "hemsida.htm" blir länken till slutet alltså:

<A HREF="hemsida.htm#slutet">Länk till slutet</A>