Zetterström

Stycken, radbrytningar och tidigare formatterad text

Märket <CENTER>

Med märket <CENTER> kan man få allt efteråt centrerat, ända tills det kommer ett </CENTER>.

Märket <DIV> och märket <P>

Det finns två olika märken för att dela in texten i stycken, de är <DIV> och <P>. Deras syntax är identisk men då man avslutar ett stycke med </DIV> får man en radbrytning och nästa stycke börjar på nästa rad. Om man däremot använder <P> och avslutar med </P> får man en radbrytning och en tomrad innan nästa stycke börjar.

Med dessa märken kan man dessutom ställa in hur texten ska formateras, om den ska vara vänsterjusterad, centrerad eller högerjusterad. Det gör man genom <DIV ALIGN="LEFT">, <DIV ALIGN="CENTER"> och <DIV ALIGN="RIGHT">. Man avslutar sedan stycket med </DIV>. Om man sedan vill ha en tomrad efter stycket använder man märket <P> istället för märket <DIV>, det blir då <P ALIGN="LEFT"> och så vidare.

Man kan också använda ALIGN för att påverka formateringen av rubriker. Om man exempelvis vill ha en rubrik av storlek 1 centrerad skriver man:

<H1 ALIGN="CENTER">Rubriktext</H1>

Radbrytningar och ordbrytningar

Ibland kan det vara passande att bryta en rad på ett visst ställe. För det mesta bör man låta webläsaren bryta raden där den tycker eftersom olika besökare har olika webläsare och olika upplösning på sina skärmar. Men ibland kan det faktiskt vara bättre att tvinga fram en radbrytning, som i den citerade versen från en Shakespearedikt. Då använder man märket <BR> som tvingar webläsaren att bryta raden där. Om man använder sig av <BR> och <DIV> för att snygga till citatet blir det så här i HTML-kod:

		 <BLOCKQUOTE>
		 Shall I compare thee to a summer's day?<BR>
		 Thou art more lovely and temperate.<BR>
		 Rough winds do shake the darling buds of May,<BR>
		 and summer's lease hath all too short a date.<BR>
		 </BLOCKQUOTE>
		 <DIV ALIGN="RIGHT">William Shakespeare</DIV>

Resultatet blir så här:

Shall I compare thee to a summer's day?
Thou art more lovely and temperate.
Rough winds do shake the darling buds of May,
and summer's lease hath all too short a date.
William Shakespeare

Ordbrytningar däremot är ingenting som man tvingar fram, man föreslår istället att ordet kan brytas där om det skulle behövas. Det gör man genom att infoga märket <WBR> i ordet. Detta bör man framförallt använda då det gäller långa ord.

Exempelvis skulle man kunna tänka sig följande:

Euro<wbr>vision<wbr>schlager<wbr>festival

Tidigare formaterad text

I normala fall ignorerar webläsaren radbrytningar, extra mellanslag och liknande men om man nu vill att den inte ska göra det så finns det en lösning, tidigare formaterad text (pre-formatted text) eller förformatterad text. Man slår på tidigare formaterad text med märket <PRE> och av med märket </PRE>. Typsnittet som används ska enligt standarden vara "monospaced".

Exempel:

<PRE>
	 Fil     Storlek    Datum
	 
	 SPEL.ZIP   1,43 MB    97 05 02
	 INFO.TXT   0,82 KB    97 05 01
	 ENTILL.FIL  5,22 GB    99 01 09
	 </PRE>